Delfín Caseiro, presidente do Padroado do Museo glosa a figura de Elixio Rivas Quintas

O doutor Rivas Quintas é saber, cultura, lección maxistral e inspiración para as xeracións coetáneas e para as futuras. El é valiosísimo patrimonio áureo para todos cantos nos sentimos partícipes desta terra.

ver máis

A “Pedra Alta”

Chantada a xeito de marco divisorio ao noroeste da comarca da Limia (á beira mesma dos terreos da Lagoa), pois serve de límite aos concellos de Xunqueira de Ambía, Sarreaus e Vilar de Barrio, a Pedra Alta, pertencente nominalmente á parroquia de Cortegada (Sarreaus)

ver máis

O limiao X. L. Carreira, autor da figura do Premio Pedra Alta atribuído polo Museo da Limia

O premio, concedido polo Museo da Limia con carácter anual, foille outorgado nesta primeira edición de 2017 ao doutor don Elixio Rivas Quintas e a entrega das distincións e o acto académico, abertos a cantos queiran asistir, será na sede do Museo da Limia o vindeiro día 25 de novembro (sábado).

ver máis

Elixio Rivas Quintas, primeiro homenaxeado do premio “Pedra Alta”

O pasado 30 de setembro constituíse en Vilar de Santos o Consello Asesor do Padroado do Museo Etnolóxico da Limia, que ten como finalidade definir e planificar a programación de actividades desta entidade.

ver máis