O día en que celebramos Don Elixio Rivas Quintas

O salón multiusos do Concello de Vilar de Santos foi o local escollido polo Consello Asesor do Museo Etnográfico da Limia para a entrega da primeira edición do Premio Pedra Alta, galardón que pretende render homenaxe a quen co seu labor se teña destacado na defensa do patrimonio colectivo da comarca pondo en valor “o coñecemento do pasado, a análise da realidade actual, a creación intelectual, os elementos identitarios ou o apoio ao desenvolvemento económico e social da nosa comarca”.

ver máis

Delfín Caseiro, presidente do Padroado do Museo glosa a figura de Elixio Rivas Quintas

O doutor Rivas Quintas é saber, cultura, lección maxistral e inspiración para as xeracións coetáneas e para as futuras. El é valiosísimo patrimonio áureo para todos cantos nos sentimos partícipes desta terra.

ver máis

A “Pedra Alta”

Chantada a xeito de marco divisorio ao noroeste da comarca da Limia (á beira mesma dos terreos da Lagoa), pois serve de límite aos concellos de Xunqueira de Ambía, Sarreaus e Vilar de Barrio, a Pedra Alta, pertencente nominalmente á parroquia de Cortegada (Sarreaus)

ver máis

O limiao X. L. Carreira, autor da figura do Premio Pedra Alta atribuído polo Museo da Limia

O premio, concedido polo Museo da Limia con carácter anual, foille outorgado nesta primeira edición de 2017 ao doutor don Elixio Rivas Quintas e a entrega das distincións e o acto académico, abertos a cantos queiran asistir, será na sede do Museo da Limia o vindeiro día 25 de novembro (sábado).

ver máis