Retrato de Antonio Rguez Colmenero, Premio Pedra Alta 2018

Manuel Seoane Feijoo Arquitecto, profesor da Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Failde”, membro do Consello Asesor do Museo da Limia    PR E M I O   P E D R A   A L T A   2 0 1 8   “Teima no noso” é unha sección fixa da revista Larouco, que periodicamente...