O Padroado do Museo da Limia

Xunta Directiva do Museo da Limia

PRESIDENTE DE HONRA: Xan Xosé Jardón Pedras
PRESIDENTE: Delfín Caseiro Nogueiras
VICEPRESIDENTE: André Taboada Casteleiro
COORDINADOR: Xosé Antón Jardón Dacal
SECRETARIA: Sabela Rodríguez Jardón
TESOUREIRO: Jorge Miranda Borrajo

Consello Asesor do Museo da Limia

Xan Xosé Jardón Pedras
(Alcalde de V. de Santos)

Delfín Caseiro Nogueiras
(Catedrático de Lingua e Lit. Galega, Inspector de Ensino)

André Taboada Casteleiro
(Tradutor)

Xosé Antón Jardón Dacal
(Ex Alcalde de V. de Santos, Secretario de A. L. xubilado)

Jorge Miranda Borrajo
(Axente comercial)

Sabela Rodríguez Jardón
(Ensinante xubilada)

Manuel Seoane Feijoo
(Arquitecto, Profesor da Escola Antón Failde)

Mª Dolores Peláez Rivero
(Arquitecta, Profesora da Escola Antón Failde)

Edelmiro Martínez Cerredelo (Miro)
(Historiador)

Noemí Vázquez Nogueiras (Noe)
(Ensinante, Propietaria Arca da Noe)

Oscar Fernández Graña
(Funcionario, Seprona)

Celia Fernández Clemente
(Encargada Librería Nobel Ourense)

Alex de los Rios Conde
(Vía Lethes)

Carlos Cid Arregui
(Ensinante xubilado)

Anxel Dacal Jardón
(Avogado)

Antonio Míguez Nogueiras
(Empregado, Tte. Alcalde Vilar de Santos)

Rafael Adalid Rodríguez
(Ensinante)

Manuel Jardón Pedras
(Ensinante xubilado)

Xosé Antón Taboada Fernández
(Empresario Xubilado)

Xosé Carlos Sierra Rodríguez
(Ex Director do Museo Etnolóxico de Ribadavia)

Antonio Nogueiras Castro
(Empresario)

Xosé Badás Fernández
(Funcionario, Director Revista Lethes)

Xosé Lois Carrera López
(Escultor)

Xosé Antonio Carrera Abelleira
(Empresario)

Xulio Blanco Dapoza
(Ensinante)

Lucía Nóvoa Joga
(Ensinante)