Antón Tovar Bobillo

Antón Tovar Bobillo
Lugar: A PEREIRA - RAIRIZ DE VEIGA
Data Nacemento: 26/10/1921
16/06/2004
Actividade Profesional: Comeza os estudos de Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela, que abandona para ingresar como novizo nos Xesuítas de Salamanca, onde permanece pouco máis de un ano. Tamén realiza estudos de Maxisterio.
En 1942 gaña a oposición como funcionario do Ministerio de Facenda, con destinos en León e Ourense, sendo expulsado en 1967.
Milita no Partido Comunista e comeza a traballar na libraría Tanco, tendo acceso a libros prohibidos pola censura franquista.
Forma parte da tertulia de Vicente Risco, que congrega escritores e artistas.
PREMIOS:
- O Amor Ruibal, en 1966.
- O dos Xogos Florais de Guimaraes, en 1960 e 1972.
- O Premio da Crítica de Galicia, en 1981.
- O Losada Diéguez, en 1991.
- O Celanova, Casa dos Poetas, en 2003.

Obra Publicada

TÍTULOS Arredores, Salnés, 1962.
Non, edición do autor, Ourense, 1967.
Poesía galega completa, Akal, 1975.
Calados esconxuros, Xerais, 1980.
Berros em voz baixa, Sotelo Blanco, 1990.
A nada destemida, Galaxia, 1991.
Cadáver adiado, Ediciós do Castro, 2001.
Poesía en galego I (1962-1975), PEN Clube de Galicia, 2005.
Poesía en galego II (1980-2001), PEN Clube de Galicia, 2005.
A grande ilusión e outros contos, Galaxia, 1989.
Diario sen datas, Ediciós do Castro, 1987.
Diario íntimo dun vello revoltado, Galaxia, 2001.
El tren y las cosas, Trebolle, Ourense, 1960.
El ladrido, Trebolle, Ourense, 1961.
La Lanzada: versos hacia el mar, La Editora Comercial, Ourense, 1964.
Poesía em castellano (1955-1973), Deputación de Ourense, 1987.
Los versos de mi camilla, Ediciós do Castro, 1997.

Recursos Autor