Blas González Sotelo

Lugar: Caracas (Venezuela)
Data Nacemento: 01/02/1962
Actividade Profesional: Fotógrafo

https://blasgonzalezfotografia.com
Eu son fillo da emigración. Ainda que nacín en Caracas, os meus antecedentes familiares e una parte significativa da niña nenez, atópanse na Limia. A miña nai é de Baronzás e alí establecémonos provisionalmente cando retornamos de Venezuela no ano 68. Os recordos da miña infancia están habitados pola tenue memoria da Lagoa: imaxes, sons e aromas que aínda hoxe espertan evocacións daquela época. Co paso de tempo os nosos recordos dilúense e só permanecerán aqueles que manteñan intacta a súa intensidade emocional. Desde esta posición, que os meus traballos fotográficos sirvan para destilar a esencia da paisaxe, a memoria e a identidade da Limia que, en boa parte, tamén forman parte da miña.

Obra Publicada

Cadernos da Limia – Civitas Limicorum (Galego/Castelán)
Cadernos da Limia – Intersections (Inglés)
4Compases/4Bars – Castelán/Inglés

Recursos Autor