Centro de Cultura Popular do Limia

Lugar:
Data Nacemento:
Actividade Profesional:

Obra Publicada

A LENDA DA LAGOA
autore: DELFÍN CASEIRO NOGUEIRAS

O PASO DO ESQUECEMENTO

LIMIAXINACIÓNS
autores: VVAA

O CARRO
autores: XAQUÍN LORENZO FERNÁNDEZ e FLORENTINO LÓPEZ CUEVILLAS

VILA DE CALVOS DE RANDÍN
autores: XAQUÍN LORENZO FERNÁNDEZ e FLORENTINO LÓPEZ CUEVILLAS

LIMAIAÉ
autor: ANTÓN RIVEIRO COELLO

Recursos Autor