Edelmiro Martínez Cerredelo

Lugar: Xinzo de Limia
Data Nacemento: 24/02/1946
Actividade Profesional: Traballei profesionalmente en banca 28 anos, desde o ano 1971 ata 1999.
Desempeñei o cargo Apoderado en A Pobra de Trives e de director de sucursal en Allariz, O Carballiño e Ourense durante 23 anos, ata a miña xubilación o día 1º de decembro de 1999.
Cursei o bacharelato elemental no colexio Santa María dos Irmáns Maristas de Ourense.
Cursei estudos na Universidade de Vigo, conseguindo o título de “Graduado Universitario Senior” pola Universidade de Vigo no ano 2006.

Obra Publicada

A prensa en Xinzo de Limia. Século XX (1911-1925). 2006.

Historia e memoria. A Limia: 1931-1953. 2008.

Julián Toubes (1796-1870). O correxedor que quixo desecar a lagoa. 2009.

Historia de Xinzo de Limia. 2012.

Xinzo de Limia na Memoria. 2016.

Antela Fútbol Club. Centenario 1919-2019. (2019).

O Entroido de Xinzo de Limia. Tradición. Respecto. Sentimento. 2021.

Historia Musical de Xinzo de Limia. 2021.

ARTIGOS EN REVITAS:
- Lethes nº 6 : “Río Xinzo: río do esquecemento ou río esquecido?”.
- Lethes nº 7 : “As tropas de Napoleón na Limia”.
- Lethes nº 11: “Celso Romero Peláez, un dos nosos exiliados”.
- Lethes nº 14: “A familia dos Ruca e a Molinera Antelana S.A.".
- Revista da Asociación Civitas Limicorum de Xinzo (2008): “A presenza romana na Limia”.

Ademais, ten publicacións nas seguintes revistas: Revista Raigame, do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo; A Palloza, da A.C.G. Agarimos de Badalona; Lúa Nova, Revista Galega de Cultura A.C.G. Rosalía de Castro de Cornellá (Barcelona); revista deportiva galega O DEZ e nos xornais Nós Diario e La Región de Ourense.

Recursos Autor