José María Eguileta Franco

Lugar: Pontevedra
Data Nacemento: 30/07/1959
Actividade Profesional: Arqueólogo Municipal do Concello de Ourense

Xefe do Departamento de Arqueoloxía
LICENCIADO en Xeografía e Historia, sección HISTORIA, especialidade de PREHISTORIA E ARQUEOLOXIA (Universidade de Santiago de Compostela, 1985).

GRADUADO na mesma universidade coa TESE DE LICENCIATURA "Aportación ao estudo dos contextos megalíticos galaicos; os axuares megalíticos da Galicia Sur: O Miño Medio e A Límia", dirigida polo Dr. E Catedrático Fernando Acuña Castroviejo, e coa calificación de SOBRESALIENTE POR UNANIMIDADE, no ano 1986.

DOUTOR en Historia, coa Tese de Doutoramento defendida na Universidade de Santiago de Compostela, "Megalitismo e Calcolítico na Baixa Limia galega", dirixida polo Prof. Dr. Antón Abel Rodríguez Casal e calificación de APTO “CUM LAUDE” POR UNANIMIDAD (6 de xullo de 1994), máxima calificación naquel momento.

PREMIO EXTRAORDINARIO na Tese de Doutoramento (16 de noviembro de 1994).-Responsable da Sección de Ciencias Sociais da Fundación Vicente Risco

Xuiz honorario do Couto Mixto

Académico Correspondente da Real Academia Galega de Bellas Artes

Profesor de “Taller de Arqueoloxía” no Programa de Maiores da Universidade de Vigo.

Obra Publicada

-Artigo: "Catálogo dos materiais ergolóxicos depositados no Museo de Ourense procedentes de túmulos prehistóricos". Boletín Auriense, XVII, pp. 9-98. Ourense 1987.

-Libro Megalitismo e Calcolítico na Baixa Limia galega. Tese de Doutoramento microfilmada, nº 404, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela. 1008 pp.. Santiago de Compostela, 1994.

-Artigo: "El volumen de los monumentos megalíticos: aportación a los patrones de emplazamiento en la comarca de la Baixa Limia (Ourense)". Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXI, pp. 9-30. Valladolid, 1995.

-Artigo: “Yacimientos calcolíticos al aire libre en torno al embalse de As Conchas (Baixa Limia, Ourense, Galicia)”. Minius, 5, Facultade de Humanidades de Ourense. Universidade de Vigo, pp. 41-64. Ourense, 1996.

-Artigo: “Dólmenes na Baixa Limia. Arquitectos, agricultores e pastores no IVº milenio a.C.”. Auria, nº 1, pp. 16-19. Ourense, 1997.

-Artigo: “Megalitos y coordenadas espaciales en la Baixa Limia gallega: ¿una neolitización tardía en la Galicia Interior?”, Actas del Coloquio Internacional O neolítico Atlántico e as Orixes do Megalitismo, Universidade de Santiago-Consello da Cultura Galega, pp. 553-571. Santiago de Compostela, 1997.

-Artigo: “Prehistoria reciente de la Baixa Limia gallega (Ourense, Galicia): propuestas para un análisis en el espacio y en el tiempo”. Actas del II Congreso de Arqueología Peninsular. Tomo II-Neolítico, Calcolítico e Bronce (Zamora 1996), Zamora, 1997, pp. 425-436.

-Artigo: “Megalitos do Val do Salas: Val de Vida e Morte na Prehistoria Limiá”. Lethes, 1. Ourense. 1999.

-Libro: A Baixa Limia Galega na Prehistoria Recente. Arqueoloxía dunha paisaxe da Galicia Interior. Deputación Provincial de Ourense. Ourense 1999.

-Artigo: “Excavación en el túmulo M2 de San Bieito (Lobios, Ourense. 1988-1990). Minius, VIII, Ourense. 2000.

-Artigo: “Megalitos e tránsito: aproximación ó estudio de vías de comunicación prehistóricas” Lethes, 2. Ourense. 2000.

-Artigo: “Calcolítico na Limia Galega. Mudanzas económicas e sociais na Idade do Cobre”. Lethes, 5. Ourense. 2003.

-Libro: .Mámoas y paisaje, muerte y vida en Val de Salas (Ourense)el fenómeno megalítico en un valle de montaña. Universidade de Vigo, Servizo de Publicacións, 2003.

-Artigo: “Uns megalitos arraianos”. Arraianos. Primavera 2006. Ourense

-Artigo: “Os megalitos de Leboreiro: ruta por unha paisaxe configurada polas mámoas”. Lethes, 8. Ourense. 2006-2007.

-Artigo: “Periferias do presente, centralidades no pasado: megalitos na raia seca”. Arraianos. Ourense., 2010.

-Artigo: “Reflexións sobre o papel do patrimonio cultural da prehistoria na Baixa Limia: os megalitos”. Lethes, 10. Ourense. 2010-2011.

-Artigo: “Campaniforme en el contexto de la Prehistoria Reciente en la Baixa Limia: apuntes para un propuesta”. En Salanova, L. e P. Prieto (eds.), Las comunidades campaniformes en Galicia. Pontevedra. 2011

-Artigo: EGUILETA FRANCO, J.M., RODRIGUEZ CAO, C. e XUSTO RODRIGUEZ, M., "Arqueoloxía na Baixa Limia. O encoro de Lindoso e o seu entorno: Lobios (Ourense)". Arqueoloxía/Informes 2, Campaña 1988, pp. 139-156. A Coruña, 1991.

-Artigo: EGUILETA FRANCO, J.M. e XUSTO RODRIGUEZ, M., "Arqueoloxía na Baixa Limia. O encoro de Lindoso e o seu entorno: Lobios (Ourense)". Arqueoloxía/Informes 3, Campaña 1989, pp. 107-114. Santiago de Compostela, 1996.

-Libro-Guía. EGUILETA FRANCO, J.M. e CABO RODRIGUEZ, C., Muíños Arqueolóxico: os megalitos de Muíños, 27 pp.. Ourense, 1994.

-Artigo: VILAS ESTÉVEZ, B., M. CARRERO PAZOS, J,M, EGUILETA FRANCO e A. HAST, 2015. "recreando con técnicas de fotogrametría histórica unha paisaxe megalítica asolagada: o caso do encoro de Salas (Ourense). Férvedes, nº 8. Vilalba (Lugo).

Recursos Autor