Manuel García Valdeiras

Lugar: París - Francia
Data Nacemento: 09/09/1971
Actividade Profesional: Arqueólogo
Criado en estado de liberdade nos montes de Escornabois e alimentado a base de produtos locais.

Obra Publicada

21-II-1991: Artigo "Arqueoloxía na Alta Limia" en La Región.. pp: 25-26.

1991 / 1994: Serie de Artigos "Historia das guerras de eiquí e de Alá” en O Rumor da Fraga. (7 partes).

1994 (Decembro): Artigo "Á percura dun asentamento alto-medieval en Escornabois" no nº 17 de O Rumor da Fraga..pp: 20-21”.

1996 (Agosto): Artigo no nº 16 da revista cultural O Quince. "Revalorización socio - cultural do patrimonio arqueolóxico de Beariz". pp: 81-83.

1996 (Outubro): En colaboración con Castro Pérez, L. Capítulo nº 1 ("Prehistoria de Ourense") en Historia de Ourense, editorial Vía Láctea. A Coruña.

1997 Artigo “Sachola pulimentada de Vilariño (Escornabois)” no nº 16 de Gallaecia. pp: 301-306.

1997: Artigo "En defensa da musealización da estación arqueolóxica de Monte Padrao" no nº 1, serie de Santo Tirso Arqueológico. pp: 131-137.

1997: Coautor da guía Nogueira de Ramuín. Paisaxe, sendeirismo etnografía e arqueoloxía nun concello da Ribeira Sacra. Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, Ourense.

1998 (Maio): En colaboración con Eguileta Franco, J.Mª. Artigo no Nº 13 da revista Auria. “Nogueira de Ramuín. Porta da Ribeira Sacra” pp: 19-24.

1998: En colaboración con Castro Pérez, L. Artigo no nº 6 de Minius. “El simbolismo del gallo en el Noroeste peninsular, de la protohistoria a la tradición jacobea” pp: 29-40.

1999: Baixo a coordinación de José Mª Eguileta Franco, coautor da guía Nogueira de Ramuín, un concello da Ribeira Sacra ourensá, Concello de Nogueira de Ramuín.

1999: En colaboración con Rodríguez Cao, C. Artigo no Nº 3 de O Ribadaviense (na historia). “A Alhóndiga unha construción do 1545" pp: 2-3.

1999: En Colaboración con Castro Pérez, L. Artigo no nº 1 de Lethes: “O simbolismo do galo no Noroeste peninsular en relación coa cidade asulagada de Antioquía” pp: 14-25.

2000: Artigo en colaboración con Jorge Lamas Bértolo no nº 8 da revista Minius. “O fenomeno tumular do concello de Beariz”.

2001. Artigo no nº 9 d revista Minius. “ O Forum Limicorum” pp: 39-50.

2003. Artigo nol nº 5 de Lethes: “A escavación arqueolóxica na Rúa da Igrexa de Xinzo de Limia” pp: 32-47.

2004. Artigo nol nº 174 de Cadernos de Estudios Galegos: “Xuventude e Patrimonio: o exemplo do Campo Internacional de Traballo das Illas Cíes”.

2005. Artigo no nº 6 de Lethes: “Escavacións arqueolóxicas en Xinzo (xullo 2003-xullo 2004)”.

2006. En colaboración con Jorge Lamas Bértolo, elaboración da guía Roteiros Culturais de Beariz para o concello de Beariz.

2007: artigo “Os campos de traballo como ferramenta na conservación de yacimientos arqueológicos. A conservación de yacimientos arqueológicos como ferramenta de educación patrimonial” en actas do IVº congreso internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.

2008. En colaboración con Jorge Lamas Bértolo, artigo “Revisión do catálogo de xacementos arqueolóxicos do concello de Maside (Ourense) para o plan de ordenación municipal” en actas do Vº congreso del centro de estudios Chamoso Lamas. Carballiño.

2008: Artigo “Campo arqueolóxico das Illas Cíes, campaña 2006, Vigo (Pontevedra)” en Actuacións arqueolóxicas. Ano 2006 pp. 25-26.

2009: Artigo “Campo arqueolóxico das Illas Cíes, campaña 2007, Vigo (Pontevedra)” en Actuacións arqueolóxicas. Ano 2007 pp. 35-36.

2009: Artigo “Conservación e mantemento da vila romana de Riocaldo, Lobios (Ourense)” en Actuacións arqueolóxicas. Ano 2007 pp. 86-87.

2009: Artigo “Intervencións arqueolóxicas na cidade de Ourense (1997-2007)” en Ourense. A cidade, da orixe ao s. XVI pp. 133-144.

2012. En colaboración con Jorge Lamas Bértolo, artigo “Revisión do catálogo de xacementos arqueolóxicos do concello de Boborás (Ourense) para o plan de ordenación municipal” en actas del VIIº congreso del centro de estudios Chamoso Lamas. Carballiño.

2012. En colaboración con César Llana Rodríguez e Rosa Lamas Casado, artigo “As pedras con pías da provincia de Ourense”, Boletín Auriense T- XLI-XLII, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, pp. 457 a 486 (vo. II).

2013. En colaboración con César Llana Rodríguez, capítulo “Prehistoria da Limia Alta” en Historia da Limia Alta. publicación da Fundación Pedro Barrié de La Maza, coordinada polo Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

2016. En colaboración con César Llana Rodríguez e Rosa Lamas Casado, artigo “Lagares rupestres de la comarca del Ribeiro” en actas do VIIIº congreso del centro de estudios Chamoso Lamas. Carballiño..

2016. En colaboración con Jorge Lamas Bértolo, artigo “Actuaciones arqueológicas en la comarca de Carballiño 2012-2014” en actas do VIIIº congreso do centro de estudios Chamoso Lamas. Carballiño.

2018. Artigo “Da aparición de bolaños na vila medieval de Ribadavia ou de como o duque de Lancaster nos fixo entrar na Idade da Pólvora” en A Fundación. Nº 30 Xaneiro-Xullo 2016 pp. 7-8.

2019. Peza de marfil de Xinzo de Limia. Peza do mes, marzo 2019. Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

2019. En colaboración con Eva Tobal Oubiña, artigo “Arqueoloxía na farmacia” en actas do IXº congreso do centro de estudios Chamoso Lamas. Carballiño (no prelo).

2019. Artigo “Escultura castrexa na provincia de Ourense” en Actas do IIº ciclo de conferencias do Monte Padrao, Santo Tirso (no prelo).

2019. Artigo “Da Idade do Viño ou de como os estudios comarcais fan cambiar as periodizacións históricas” en actas do IXº congreso do centro de estudios Chamoso Lamas. Carballiño (no prelo).

Recursos Autor