Manuel Rivero Pérez

Lugar: Vilela, OBaño de Bande, Ourense
Data Nacemento: 11/12/1953
Actividade Profesional: Xubilado
Desenvolvín a miña carreira profesional nas áreas comerciais e de Recursos Humanos no grupo BBVA.
Son licenciado en Socioloxía, Psicoloxía, Antropoloxía e Ciencias Políticas.

Obra Publicada

De Roncesvalles a Compostela: un recorrido por valores, habilidades, recursos y actitudes. (sete edicións).

Traducido ao galego: De Roncesvales a Compostela: un percurso por valores, habilidades, recursos e atitudes.

Las claves del autodesarrollo, del desempeño eficaz y del liderazgo

El ilímite del potencial humano ( en colaboración con Iago Santalla)

Recursos Autor