Rafael Laso Lorenzo

Lugar: Xinzo de Limia
Data Nacemento: 25/01/1965
Actividade Profesional: Enxeñeiro Técnico Industrial, pola Universidade de Vigo.
Grado en Enxeñería Eléctrica, pola Universidade de León.
Premio de Narrativa Pura e Dora Vázquez 2005.
Premio de Narrativa Manuel Oreste Rodríguez López 2006.
Premio de narrativa "Airiños do Xunco" do Concello de Cervo, 2007.
Finalista no premio de Narrativa Pura e Dora Vázquez 2010.
Finalista do Premio Martín Sarmiento 2010.
Premio de Microrrelato Carlos Casares do Liceo de Ourense 2011.
Accésit do Premio de Novela Curta Vila de Negreira 2013.

Obra Publicada

OBRA INDIVIDUAL
Estudio comparativo entre os Regulamentos Electrotécnicos de Baixa Tensión 1973 e 2002. Instalectra, Vigo, 2004.
Por que Baldomero Quintáns?. Deputación de Ourense, 2006.
Un soño de mil dólares. Concello de Paradela, 2006.
Memoria contra Alzheimer. Edicións Xerais, Vigo, 2007.
A vida que non é. Edicións Tambre, Vigo, 2009.
O trasmundo de Antioquía. Edicións do Cumio. 2009.
Unha vida de ra. Edicións Tambre, Vigo, 2010.
Cartas ao director. Edicións Tambre, Vigo, 2012.
Carlos Casares, o amigo das palabras. Editorial Galaxia, Vigo, 2013.
Lolo en bici e Carlos na moto. Dende a Limia, Xinzo de Limia, 2017.

OBRA COLECTIVA
Relatos de Verán 2002-La Voz de Galicia. Editorial Ir Indo, 2002.
A Coruña á luz das letras. Trifolium, 2008.
Curtis Treme. Concello de Curtis, 2009.
Relatos do certame A Orola. Asociación Cultural Pontevella, 2009.
En defensa do poleiro. Editorial Toxosoutos, 2010.
Limiaxinacións. Centro de Cultura Popular da Limia, 2010.

Recursos Autor