Xosé Manuel Cid Fernández

Lugar: Morgade
Data Nacemento: 14/05/1957
Actividade Profesional: Profesor da Universidade de Santiago de 1979 a 1989
Profesor da Universidade de Vigo de 1990 ata a actualidade
• Membro do Grupo de Educadores pola Paz de Nova Escola Galega.
• Membro de outras sociedades científicas de ámbito estatal e internacional, particularmente no ámbito da Historia da Educación.
• Colaborador da Asociación Cultural e Pedagóxica Galego-Portuguesa Ponte.. nas Ondas!, así como da Asociación de Amigos do Couto Mixto, entre outras accións de irmandade con Portugal e Países da Lusofonía.
• Elexido para diversos cargos de responsabilidade na política universitaria ao longo dos últimos 30 anos: director do Colexio Universitario, Vicedecano e Decano da Facultade de Humanidades, Vicedecano e Decano da Facultade de Ciencias da Educación, Vicerreitor de Extensión Universitaria, Director do Programa de Doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento.
• Premio Lois Peña Novo, no ano do Centenario das Irmandades, 2016.
• Organizador de moitos congresos tanto no plano da Educación, como no mais amplo da Cultura Popular e das homenaxes a persoeiros galegos que sufriron a represión franquista, e colaborador con comunicacións e Ponencias e moitos outros congresos de ámbito nacional e internacional.
• Colaborador de moitas revistas tanto galegas, como catalanas, portuguesas, castellanas e doutros territorios.
• Coordinación e Colaboracións no suplemento Na Escola. La Región /Atlántico Diario. 1988-1992

Obra Publicada

Colaboracións en diversas Edicións dos Congresos do Centro de Estudos Chamoso Lamas do Carballiño

Coordinación e diversas colaboracións nos Congresos Manuel Luis Acuña

Coordinación e colaboracións en diversas Edicións dos Congresos de Patrimonio Etnográfico, do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo

Coordinación das Actas do Congreso Internacional de Pedagoxía Social, celebrado en Allariz en 2007. Educación social, animación sociocultural e desenvolvimento Comunitario. II tomos. Actas do II Congreso Iberoamericano de Pedagoxía Social.

Versión galega do Catálogo da exposición fotográfica Francesc Ferrer i Guardia e a Escola Moderna, 1859-1909.

Apuntes da nosa historia escolar 1989

Educación e Sociedade en Ourense (colec tivo, 1989)

Homenaje al polígrafo eumés A. Couceiro Freijomil en el centenario de su nacimiento. 1990

Mapa Cultural de Galicia, II. O Asociacionismo 1991

Mentalidades colectivas e ideoloxías Colectivo, 1992

O Garabulliño e a escola elástica colectivo, 1992

Os Xoves somos quen, colectivo, 1992

Escola, Democracia e República. Teorías e Institucións educativas en Ourense durante a IIª República (1994)

A cultura da violencia (colectivo, 1994)

Educación intercultural para la paz, colectivo, 1997

Human Rights and Values Education in Europe. Research in educational law, curricula and textbooks, colectivo, 1997

Por unha escola do pobo no Centenario de Celestin Freinet (1896-1996) Colectivo, 1997

Actores sociais e factores de cambio no medio rural, colectivo, 1997

Da escola rural á educación social. 25 anos de Freinet en Galicia (1973-1998), colectivo, 2000

Valores transversales en la practica educativa, colectivo, 2001

Homenaxe a Luis Taboada no 14 de abril de 2000, colectivo, 2002

Vicente Risco. O mestre sempre vivo, colectivo, 2003

Etnohistoria de la escuela, Colectivo, 2003

Simposio sobre Antonio Couceiro Freijomil (colectivo, 2005)

Homenaxe á Profesora Lola F. Ferro (colectivo, 2005)

34 burros e 343 pedras para James Sacré (colectivo 2006)

Memoria da escola (colectivo 2006)

Repensar a educación e a sociedade: realidades e desafios. Homenaxe ao profesorado xubilado nos primeiros cinco anos de Facultade de Educación (colectivo 2006)

As pessoas idosas. Contexto social e intervençao educativa (colectivo, 2007)

Plan para a salvagarda e posta en valor do patrimonio cultural inmaterial de Galicia (colectivo 2007)

As necesidades e demandas formativas dos profesionais da acción cultural pública en Galicia (colectivo 2007)

A fenda dixital e as súas implicacións educativas (colectivo, 2007)

Migracións na Galicia Contemporánea. Desafíos para a sociedade actual (coord, 2008)

Educación Social e Escola (colectivo, 2008)

Introducción e edición de Alfonso García Rojo, mestre republicano da Ribeira Sacra. (2008)

As fronteiras e as identidades raianas entre Portugal e España (colectivo 2008)

Rosa Pons Fabregas, unha mestra europea en Parada de Sil. (2009)

Educación e ideoloxía en Ourense durante a Segunda República. Organización e acción socioeducativa do maxisterio primario. (2ª edición 2010)

Educaçao, Justiça e Solidariedade na Construção da Paz (colectivo, 2010)

Emigración e Educación. 1909-2009 (colectivo, 2010)

A fenda dixital II. As TICs entre a escola e a comunidade (Colectivo 2011)

Educación e a sociedade: Novas reflexións multidisciplinares.10 anos de Facultade de Educación (colectivo 2011)

Actas III Congresso Internacional. A Fenda Dixital / TIC / Escola e Desenvolvimento Local (colectivo, 2012)

Na Ponte. Unha historia de Ponte... nas ondas! (2012)

A Paz: Ponto de (25) encontro(s) de educadores e educadoras (colectivo, 2012)

A barbarie silenciada. Amoeiro 1936 (colectivo 2014)

I Encontro luso-galaico de Educación Social. A Educación Social mais alá e mais acá da raia ( colectivo 2015)

Estudos e Investigacións na Facultade de Educación de Ourense, 100 anos despois de Risco (1916-2016). (colectivo, 2016)

Foster Care, Childhood and Parenting in Contemporary Europe (2016, finlandia)

Recursos Autor