Xosé Nogueiras Santana

Lugar: CASTELAOS (VILAR DE SANTOS)
Data Nacemento: 15/12/1955
Actividade Profesional: Carpinteiro de madeira. Actualmente pre xubilado.
Pintor e tallador de madeira.

Obra Publicada

Poemas do sentir galego. 2011.

Recursos Autor