Delfín Caseiro Nogueiras

Lugar: ALDEA DO MUÍÑO. RAIRIZ DE VEIGA
Data Nacemento: 09/03/1954
Actividade Profesional: Profesor de Gramática Histórica do Galego-Portugués e de Literatura Medieval Galego-Portuguesa na Universidade de Utrech (Países Baixos) entre 1978 e 1981.

Catedrático de Ensinanza Secundaria de Lingua Galega e Literatura.

Inspector de Educación.
Presidente do Padroado do Museo Etnolóxico da Limia.
Membro do Padroado da Fundación Vicente Risco.
Colaboracións xornalísticas en La Región, Galicia Hoxe, Faro de Vigo, El Correo Gallego, A Nosa Terra, O Sil, no dixital Dende A Limia e nas revistas Raigame, Auria, Lethes, Tempos Novos e Nova Escola Galega.
Colaboracións en diversas obras colectivas.

Obra Publicada

A voz de Otero, Raigame, Ourense, 2001

A romaría da Saínza: Mouros e Cristiáns, Difusora, Ourense, 2003

Catálogo de músicos da Limia, Difusora, Ourense, 2005

Terras de Celanova, A Limia, Allariz, Verín, La Voz de Galicia, 2008

Unidade didáctica ‘O porco de pé’ de Vicente Risco, Fundación Vicente Risco, Allariz, 2008

“Cidade filharmónica”, en Conservatorio Profesional de Música de Ourense 1957-2007, Xunta de Galicia, 2008

A lenda da lagoa de Antela, Centro de Cultura Popular do Limia, 2009

Teixeira de Pascoaes – Vicente Risco (epistolario), Fundación Vicente Risco, 2012

Alma campesiña (Introdución á obra de Xavier Prado Lameiro), Duen de Bux, Ourense, 2013

Unidade didáctica ‘Silencio soto’ de Moncho Armendáriz, Concello de Ourense, 2003

Unidade didáctica ‘Big Fish’ de Tim Burton, Concello de Ourense, 2004

O lebre das Casarizas, Adercou, 2019

A luz da chuvia, Toxosoutos, 2019

Recursos Autor